3 kroky ke kontejnerizaci

Aplikační kontejnery jsou technologií, bez které by největší technologické firmy světa nedosáhly svých současných úspěchů. Co v této oblasti nabízí HPE?

Jak zajistit perfektní integraci nové platformy do existujícího komplexního IT systému, procesů a bezpečnostních politik naší organizace?

Existuje něco jako kompletní „jízdní řád“ pro naši organizaci, který umožní nalézt optimální cestu ke všem zastávkám a cílové destinaci, kterou je optimální platforma pro provoz aplikačních kontejnerů?

Jak na platformu pro provoz a vývoj aplikačních kontejnerů jako dokonale přizpůsobenou službu na míru, bez vlastního IT?

Výše uvedené příklady demonstrují typické otázky a požadavky zákazníků, se kterými se ve společnosti HPE setkáváme. Aplikační kontejnery jsou technologií, bez které by největší technologické firmy světa nedosáhly svých současných úspěchů. Jde o rozsáhlou a komplexní změnu fungování přesahující rámec tradičního IT. Při správným nasazením aplikační kontejnerizace dokážou společnosti ušetřit mnoho prostředků a přinést významnou konkurenční výhodu. Jednoduše řečeno, aplikační kontejnery jsou technologií, která pomáhá v podnikání firmám tím, že umožňuje akcelerovat dosažení lepších finančních výsledků.


Kontejnerizace a HPE

V České republice má HPE tým expertů s bohatými zkušenostmi s analýzou a konzultacemi, implementací a integrací, a provozem platforem pro provoz aplikačních kontejnerů. Český tým expertů na aplikační kontejnerizaci dodává služby zákazníkům, kteří potřebují v této oblasti pomoc, déle než 10 let. Zkušenosti, které dnes předávají svým klientům, získali převážně praxí nejenom na zakázkách „doma“, ale i u velkých korporací v zahraničí. Díky kooperaci se zahraničními specialisty a přístupu k rozsáhlým znalostem a zkušenostem je český tým HPE schopen nabídnout komplexní služby ve všech oblastech spojených s přechodem na aplikační kontejnery.

Jedním z expertů je Vlasta Čudek, konzultant a architekt řešení v oblasti NextGen IT.

„Kontejnerizace je typickým příkladem změny, která ovlivňuje všechny oblasti spojené s IT, bezpečností a vývojem aplikací. Aplikační kontejnerizace je technologie, která je katalyzátorem pozitivních změn pro celou organizaci, pokud je správně implementována,“ říká na úvod. Na třech příkladech, vycházejících z reálných projektů pro české zákazníky, popisuje rozsah služeb HPE v České republice.


Jízdní řád

Máme zákazníky, kteří si uvědomují potřebu vlastní platformy pro aplikační kontejnery v blízké budoucnosti. Někteří již tuto platformu začali implementovat vlastními silami a nacházejí se v situaci, kdy každý další krok přináší nové výzvy, se kterými nemají zkušenosti.“ naznačuje Vlasta Čudek a dodává: „V obou případech je jednou z častých otázek, které si zákazník pokládá, ta nejjednodušší. Jak dál?

Ve spolupráci s HPE je nalezení odpovědi na tuto otázku výrazně jednodušší. Český tým nabízí komplexní analýzu aktuálního stavu ve všech oblastech, které s aplikační kontejnerizací souvisí. Vlasta Čudek vysvětluje, v čem spočívá přínos takové analýzy pro zákazníka:

Technologie, jako například aplikační kontejnerizace, je pro organizaci nebo společnost přínosem pouze tehdy, pokud je vybrána v souladu s jejich potřebami a implementována a integrována s ohledem na aktuální situaci.
Analýza aktuálního stavu poskytuje zákazníkům holistický pohled na to, co platforma pro aplikační kontejnery znamená pro jejich organizaci. Jaké technologie, služby, procesy, standardy a bezpečnostní předpisy bude možné integrovat s novou platformou a naopak. Kde jsou nebo budou překážky, a s jakou prioritou je řešit. Jedná se o detailní popis situace, seznam doporučení vycházejících jak z best-practices, tak ze zkušeností HPE. Množství „zastávek“ na cestě k efektivně fungující platformě pro aplikační kontejnery, která bude pro společnost přínosem, je obrovské. Typickými „zastávkami“, na které se zákazníci ptají nejčastěji, jsou monitoring a logování, DevOps, automatizace, zálohování, nastavení bezpečnosti, standardy, bezpečná a šifrovaná komunikace, propojení starších aplikací (např. databází) s aplikačními kontejnery a mnoho dalších oblastí.
Výsledkem analýzy je dokument, který obsahuje odpovědi na všechny tyto otázky plus návrh budoucích kroků a jejich prioritizaci, tak aby přinesly nejvyšší možnou přidanou hodnotu. Vždy používáme holistický přístup, který ukáže tak rozsáhlou změnu v souvislostech a v rozsahu, jakou kontejnerizace přináší.
Analýza vzniká ve spolupráci se zákazníkem a pokrývá jeho konkrétní potřeby a zohledňuje aktuální situaci, nejedná se o univerzální dotazník. Dlouhodobě se nám osvědčil jako nejefektivnější způsob spolupráce on-site workshopy u klienta s týmy napříč organizací. Tímto způsobem nejen získáváme potřebné informace, ale také můžeme během tvorby analýzy pomáhat zákazníkovi porozumět všem aspektům, které kontejnerizace přináší. Bavíme se o sérii několika workshopů. Jednotlivé workshopy pokrývají různé oblasti, typicky potřeby businessu a procesy, architekturu a standardy, otázky bezpečnosti, IT provoz a služby, vývoj aplikací.
Zákazník, který nasazení aplikační kontejnerizace zvažuje, se může soustředit na investice a změny, které půjdou naproti této změně. Může provést úpravy v oblastech, které by bylo obtížné nebo nemožné integrovat s platformou pro aplikační kontejnery v dostatečném předstihu.
Pro zákazníky, kteří již implementují kontejnerizační platformy, poskytuje analýza důkladné zhodnocení provedené implementace a integrace a nabízí návod na úspěšné řešení doposud neimplementovaných nebo neintegrovaných oblastí.

A právě dokument obsahujícímu analýzu a doporučení je předkládán zákazníkům jako „Jízdní řád“. Cílem je poskytnout našim klientům informace, které šetří čas a nemalé finanční prostředky.


Implementace a integrace kontejnerizační platformy

Jakou platformu pro aplikační kontejnery zvolit, jak ji nainstalovat a jak ji integrovat?

S touto otázkou se setkávám u svých zákazníků čím dál častěji. Bez předchozích zkušeností je odpověď na ni dlouhá a komplikovaná, v některých případech nemožná. Výběr vhodné platformy a její instalace představují pouze první kroky směrem k plně funkční kontejnerizační platformě. Nejtěžším úkolem je úspěšná integrace této platformy do stávajícího prostředí, typicky se jedná rozsahem i o více než 80% celkové práce. Proces integrace zahrnuje nastavení sítí, naladění bezpečnosti, propojení s monitoringem a zálohováním, nasazení automatizace, napojení na vývoj aplikací, správu licencí, komunikaci s databázemi a mnoho dalších oblastí. Každý zákazník používá jiné nástroje, kde každý z nich může představovat potenciální komplikace při přechodu ke kontejnerům. Vyznat se v této problematice vyžaduje bohaté zkušenosti, kterými HPE disponuje. To je důvod, proč si náš tým vybrala například banka ČSOB pro výběr, implementaci a integraci platformy pro provoz aplikačních kontejnerů,“ vysvětluje Vlasta Čudek.

Bez předchozích zkušeností by bylo pro pochopení problematiky aplikační kontejnerizace potřeba nastudovat velké množství odborné literatury z různých oblastí IT a bezpečnosti. Náš tým v HPE tyto materiály nejen nastudoval, ale také si vše vyzkoušel v praxi. V HPE jsme slepých uliček viděli opravdu hodně a dnes máme zkušenosti, které nás opravňují k tvrzení, že když do toho půjdete s námi, tak vám pomůžeme najít právě tu cestu, která vede ke zdárnému cíli,“ dodává odborník.

Výhodou HPE je naše nezávislost, která poskytuje zákazníkovi jistotu, že výběr platformy a její integrace bude podřízena požadavkům zákazníka. Nemusíme prosazovat jednoho konkrétního výrobce kontejnerizační platformy. Holistický přístup, který je nám v HPE vlastní, a tým expertů z různých oblastí, nutných pro úspěšnou instalaci a integraci kontejnerizační platformy, jsou zárukou toho, že zákazníkovi předáme plně funkční platformu. 


Platforma jako služba

Kontinuální provoz, servis a rozvoj kontejnerizační platformy podle specifických potřeb zákazníka je další oblastí, ve které HPE nabízí své služby a kompetence. Mluvíme o klientech, kteří chtějí využívat aplikační kontejnerizaci a její přednosti, ale nemají zájem se vlastními silami starat o platformu a infrastrukturu jako takovou. HPE nabízí službu, která poskytuje platformu pro provoz aplikačních kontejnerů právě bez nutnosti se starat o její provoz a rozvoj. Vlastimil Čudek vysvětluje, jak taková služba vypadá a v čem je v podání společnosti HPE unikátní:

Zajímavou alternativou pro zákazníky, kteří potřebují vlastní platformu pro provoz nebo vývoj aplikačních kontejnerů, a přitom nechtějí mít starost s provozem a rozvojem celého řešení (od HW až po vlastní kontejnerizační platformu), je konzumace platformy formou služby. Naše společnost se postará nebo významně pomáhá s provozem a údržbou HW infrastruktury a s implementací, údržbou a rozvojem platformy pro provoz aplikačních kontejnerů.

Jedním z klientů využívajících zmíněnou službu je R&D divize, konkrétně SW vývoj, společnosti Thermo Fisher Scientific. Týmy SW vývojářů v pobočkách v různých zemích potřebují pro svůj vývoj specifickou platformu, která odpovídá jejich požadavkům na vývoj a testování aplikací. Se zákazníkem spolupracujeme od roku 2017 a poskytujeme privátní Cloud a kontejnerizační platformu jako službu, kterou mohou využívat pro svou primární činnost, aniž by museli dedikovat zdroje na správu a rozvoj vlastní platformy a infrastruktury. Našim úkolem bylo vybudovat platformu, zaintegrovat ji do infrastruktury zákazníka a postarat se o její provoz a rozvoj. Jedná se o privátní Cloud řešení, nad kterým provozujeme kubernetes prostředí. Platforma prošla řadou změn, začínali jsme s produktem HPE Helion, v minulosti jsme využívali SUSE OpenStack pro privátní Cloud a dnes jsou klíčovými komponenty produkty Red Hat OpenStack a SUSE Rancher. Veškerou infrastrukturu a platformu má zákazník ve svých datových centrech jak v České republice, tak v zahraničí. O její provoz a rozvoj se stará náš český HPE tým.


Sledujte nás

Stojí za přečtení

banner