O technologiích, které mění svět.

Informace o webu

Provozovatelem internetových stránek www.enters.cz je společnost DNS a.s., se sídlem Na Strži 65/1702, 140 00, Praha 4, IČ: 25146441, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen “Provozovatel“).

Všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen “Uživatelé”), vyjádří souhlas s těmito pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.enters.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

O provozovateli projektu

Provozovatelem projektu ENTERS.CZ je společnost DNS, a.s. se sídlem Na Strži 65/1702 v Praze 4.

DNS se zabývá komplexními službami v oblasti IT technologií, na českém trhu úspěšně působí jako distributor s přidanou hodnotou (Value Added Distributor, neboli VAD) již od roku 1997. Služby této společnosti pokrývají kompletní cyklus přípravy a realizace náročných IT projektů, včetně jejich poprodejní podpory a konzultací. Detailnější informace naleznete na stránkách dns.cz.