Hybridní systémy často připomínají „zoologickou zahradu“

Kombinování starších a moderních technologií v IT infrastruktuře může být pro jejího administrátora učiněnou noční můrou. Jaká rizika přináší kombinace legacy a moderních IT technologií?

Kombinování starších a moderních technologií v IT infrastruktuře může být pro jejího administrátora učiněnou noční můrou. O rizicích spojených s takzvanou „IT zoologickou zahradou“ jsme se bavili s Janem Foučkem, který je v HPE zodpovědný za veškeré produkty související s technologiemi serverů.

Proč firmy často využívají vícegenerační IT infrastrukturu?

Systémy, které teď firmy v řadě případů mají, jsou zbytečně složitým a neuspořádaným vícegeneračním IT prostředím. Dost často se tak ve firmách vyskytuje něco, co v HPE s nadsázkou označujeme za „zoologickou zahradu“. Ta vzniká poměrně přirozeným, ale potenciálně nebezpečným procesem, kdy firmy postupně pořizují nové prostředky bez toho, aby strategicky aktualizovaly ty staré. Ve zkratce jde říct, že jde o nárazový rozvoj infrastruktury bez využití IT či bezpečnostní strategie.

Jaká rizika takový stav přináší?

Je přirozené, že infrastrukturu firem tvoří kombinace starších a novějších technologií, ale bez připravené strategie se firma vystavuje hned několika rizikům. Vícegenerační prostředí firmu zatěžuje finanční náročností, nižší efektivitou a rychlostí systému, nedostatečným pokrytím potřeb firmy, náročnější správou a v neposlední řadě také menší bezpečností.

Otázka bezpečnosti je problematikou, kterou firmy dlouhodobě vnímají, ale zároveň ji velmi často podceňují. Každý nový HPE produkt je od začátku stavěn tak, aby byl co nejvíc zabezpečený. O několik generací starší technologie jsou ale zkrátka zranitelnější díky některým útokům, proti kterým v době jejich vzniku a potažmo životního cyklu neexistovala účinná obrana.

Zásadním problémem prostředí, které familiárně označujeme jako „zoo“, je i jeho zhoršená správa. Tady je ta analogie se zoologickou zahradou vůbec nejpřesnější. Stejně jako v zoo je i v různorodé IT infrastruktuře potřeba o každé prostředí pečovat jinak, zvířátka v nich různě krmit a čím je taková zoo „pestřejší“, tím je náročnější všechno správně obhospodařovat. Z pohledu administrátora či člověka odpovědného za bezpečnost nebo rozvoj systému se tak veškerá práce stává mnohem složitější než v případě up-to-date systému, kde mohu využít například společné prvky pro jeho správu apod.

Jak dlouho firmám jejich nový server vydrží?

Právě životní cyklus je dalším tématem, které se s kombinací moderních a legacy technologií velmi úzce pojí. HPE standardně poskytuje záruku na tři roky, ale většina zákazníků si ji prodlužuje včetně servisních služeb na pět let. Servery nemají definovánu konkrétní expiraci, která by určovala jejich životnost, jejich běžný životní cyklus však průměrně trvá 4 až 6 let. Neznamená to ale, že byste jej bezpodmínečně po čtyřech letech museli ekologicky zlikvidovat. Každá technologie je jiná a rozhodně nelze tvrdit, že existuje univerzální počet dní, po kterých už byste měli jakákoliv zařízení nekompromisně přestat používat.

Vždy záleží na konkrétním zařízení, na typu firmy a jejích potřebách, aktuálních novinkách a trendech, které se objevují na trhu, a v neposlední řadě i na firemní strategii a jejích finančních prostředcích. Pokud ale přesáhnete „únosnou mez“ dané technologie, vystavujete se rizikům, která se pojí mimo jiné i s ukončením podpory některých produktů, menší efektivitou a výkonem v poměru ke spotřebované energii.

Kdy HPE ukončí podporu 10. generace serverů?

Předchozí (desátá) generace serverů je na trhu od roku 2017 a stejně jako u předchozích produktů se s ukončením její podpory počítá pět let poté, co se tyto technologie přestanou vyrábět. Ukončení výroby Gen10 nastane v příštím roce, a HPE tak této generaci přestane poskytovat softwarové aktualizace a podporu v roce 2029.


Sledujte nás

Stojí za přečtení

banner