Tomáš Kubát: „Cloudovou horečku“ dokážeme odřídit jedním „volantem“

Osm úžasností řešení, které firmám umožní jednoduše odřídit celou jejich IT infrastrukturu z jednoho místa

„Potřebujeme novou generaci cloudu. Musíme o něm začít přemýšlet úplně jinak,“ říká ve filmovém dokumentu Clouded Francesco Bonfiglio, CEO projektu Gaia-X, který si dává za cíl zajistit Evropě transparentní a bezpečný digitální ekosystém. Takovéto nové smýšlení o hybridních cloudových řešeních vtěluje HPE do své platformy HPE GreenLake Hybrid Cloud Platform. Více o ní prozradil Tomáš Kubát, ředitel divize Compute, Data Services a Pre-sales společnosti HPE na letošní konferenci VMware Technology Forum, když navázal na ukázku z dokumentu Clouded.

Žijeme v cloudové horečce

„Chci se vám svěřit s něčím osobním. U nás ve firmě už nějaký pátek kazím věkový průměr,“ zahájil s úsměvem Tomáš Kubát. „Má to samozřejmě spoustu nevýhod, ale alespoň jednu velkou výhodu. Když je člověk starší a nasbírá víc zkušeností, tak se mu lépe na věci dívá ‚shora‘. Lépe pozná, co je zajímavé a důležité, co mění dnešek a zítřek a dokáže to snáz oddělit od toho zbytku.” Za jeden z těchto trendů pak označil něco, čemu říká „cloudová horečka“.

Paralel mezi cloudovou a zlatou horečkou je hned několik. Objevilo se něco nového, co díky vidině zisku a zápalu pro věci přilákalo spousty lidí. Nakonec to změnilo životy nejen průkopníkům, ale i všem okolo. „Protože ta snadnost získání zlata nebyla pro všechny stejná, ne každému vyšel jeho ‚business case‘,“ dovršil srovnání cloudové a zlaté horečky Tomáš Kubát.

Cloud není místo. Je to zkušenost.

Po každé horečce přichází ochladnutí, kdy se situace stabilizuje. Stejně jako se i zlato těží v určité podobě dál, i cloud se stal běžnou součástí našeho života. S nespornými výhodami veřejného cloudu – flexibilitou, okamžitou dostupností či odbouráním starostí o infrastrukturu – se začaly objevovat úvahy, že vše jiné zanikne. „V public cloudu je podle IDC skutečně ‚slušný provoz‘, ale významná část aplikací a dat ve veřejném cloudu stále není, a to z dobrých důvodů. Mezi ty nejvýraznější patří latence, dostupnost, bezpečnost nebo vysoké náklady,“ upozorňuje Kubát.

Navíc u mnohých firem jsme svědky i takzvané repatriace, tedy návratem k řešení on-premise. To ale není nezbytně špatná zpráva pro cloud jako takový. Většina firem, které se rozhodnou opustit veřejný cloud, přemisťuje své aplikace a data do privátních cloudů, které odbourávají řadu rizik, o kterých mluvil i Tomáš Kubát. Podle něj dobře zabírá společná „medicína“, kterou Kubát formuluje takto: „Cloud není to místo, ale ta zkušenost, ten způsob, jak to funguje. Když tuhle myšlenku přijmeme, dojde nám, že cloudovou zkušenost můžeme mít, ať máme data a aplikace kdekoliv je jim nejlépe – na kraji sítě, on-premise, v kolokaci nebo ve veřejném cloudu. Proto cestou vpřed je cloud hybridní. Cloudová horečka tedy vychládá do podoby hybridního cloudu.“

Cloud není to místo, ale ta zkušenost, ten způsob, jak to funguje.

Jeden volant pro všechno

Mnozí o hybridním cloudu mluví, HPE však jde o hodně dál: HPE poskytuje ucelenou skládačku on-prem privátního cloudu, které říká HPE GreenLake. To by ale nestačilo – cloud chce dělat svět jednodušším a nikoliv složitějším. To musí platit i pro hybridní cloud. „Proto přicházíme s jedním ‚volantem‘ pro celé cloudové prostředí. Tímto volantem je HPE GreenLake Cloud Platform, což je platforma pro správu a řízení privátního cloudu s přesahem na cloud veřejný. Je to platforma, která poskytuje jednu cloudovou zkušenost na celé hybridní prostředí IT.“

HPE GreenLake se stal nejen již známým brandem, ale spolu s HPE GreenLake Cloud Platform je nyní rychle rostoucím businessem společnosti HPE. Kubát se na letošní konferenci VMware Technology Forum poněkud emotivně podělil o důvody tohoto úspěchu, když do mikrofonu říkal, že „nakazí posluchače svým nadšením“. A pokračoval: „Vnímám celkem osm ‚úžasností‘, které z HPE GreenLake dělají ideální řešení.“

Tyto přednosti se dají popsat následovně:

  1. HPE je edge to cloud company: Všechny produkty HPE můžete čerpat as-a-service. To znamená, že je snadné získat cloudovou zkušenost pro řešení sestavená napříč celým portfoliem HPE a od spolupracujících partnerů.
  2. Cloudová platforma: Jeden volant pro správu a řízení hybridního cloudu, což zjišťuje HPE GreenLake Cloud Platform.
  3. „Tajná koření z kuchyně“: Dobré důvody, proč řešení HPE GreenLake vycházejí pro zákazníky finančně a provozně velmi dobře. Kubát jmenoval několik konkrétních příkladů.
  4. Nové pojetí dostupnosti: Zákazníkům přestává stačit požadavek na dostupnost ve smyslu schopnosti technologie odolat dílčímu technickému problému. Stále častěji se požaduje i odolnost proti obchodním, geopolitických a jiným problémům. Zde HPE GreenLake umožňuje sestavit velmi odolné koncepty poskytování služby.
  5. VMware on demand: Pay per Use na celou službu. Neplatíte, co nepotřebujete, to se napříště může týkat např. nejen infrastruktury, ale i SW licencí.
  6. Silicon on demand: Pay per Use za jádra a akcelerátory. Zjednodušení stavebních bloků IT a platba jen za aktivované výpočetní zdroje.
  7. Early refresh: Technické rysy nových generací technologií často vytvářejí potenciál (i předčasně) nasadit novou technologii a vypnout tu starou a ještě ušetřit. HPE GreenLake je k tomu skvěle uzpůsoben, včetně možnosti vykoupení starých technologií.
  8. Zelenost a udržitelnost: Měníme „zelenost“ i energetickou a zdrojovou hospodárnost z trendů v businessovou výhodu. O zelenosti nejen mluvíme, do chování HPE a do vlastností produktů promítáme nejen požadavky na udržitelnost, ale v HPE GreenLake Platform již implementujeme sledování hospodárnosti provozu na úrovni aplikace nebo její části.

Poznámka redakce:
Pokud vás zaujaly výše uvedené myšlenky Tomáše Kubáta a máte chuť shlédnout video se záznamem jeho přednášky, pak vám tuto možnost přinášíme zde:

 

 


Sledujte nás

Stojí za přečtení

banner