5 strategií pro úspěšnou digitální transformaci vaší firmy

Přečtěte si o 5 strategiích, které pomohou firmám s digitální transformací na všech důležitých úrovní fungování.

Trendy

Všichni žijeme podle nějakého vzorce. Je to výhodné, člověku to šetří čas a dává jistou míru bezpečí. Jenže časem mohou vzorce svazovat a brzdit. Třeba i  rozvoj podnikání.

Yara-Yasemin Schuetz, globální poradkyně v oblasti digitalizace z HPE Pointnext Services, proto nabízí pět strategií, s jejichž pomocí se tradičně fungující firmy mohou o něco víc posunout do digitálního věku.

Jako lidé žijící ve světě orientovaném na výkon a neustálé sebezdokonalování, pořád měníme své vzorce a řešíme, jestli bychom mohli kdeco dělat ještě efektivněji – a žít díky tomu lépe. Ve firmách a organizacích se dějí obdobné procesy. Studie ale ukazují, že přenastavovat v nich strategie a vzorce fungování jde o poznání pomaleji. Etablované společnosti často zjistí, že se zasekly ve svých tradičních byznys modelech, váhají s inovacemi a digitální transformací. Přitom firmy často vědí, že musí tak trochu znovu objevit sebe sama, ale nevědí jak. Studie Hewlett Packard Enterprise proto odhaluje pět základní vzorců, které firmám v transformaci pomohou na všech důležitých úrovních fungování: v byznysu, provozu, firemní kultuře i infrastruktuře.

1. Vytvořte novou hodnotu pro zákazníka

Netrvejte na tradičním životním cyklu produktu, nesahejte hned po jeho redesignu. Starejte se spíš o úpravu technologie a místo nových funkcí produktů vsaďte na novou hodnotu pro zákazníka. Zákazník se neustále vyvíjí a je klidně možné, že způsob, jakým jste svého zákazníka vždy uspokojili, již nefunguje. Je čas přehodnotit svůj obchodní model. I drobný zásah může přinést dramatické výsledky.

Vezměte si například firmu desítky let úspěšně prodávající průmyslové stroje. Ve starém byznys modelu firma prodává produkt, má z prodeje zisk a usiluje o škálování. Inovací obchodního modelu ale může prodávat i výsledek práce produktu, který na trh dává, takže místo prodeje strojů, nabídne službu stroje dostupnou za předplatné. Zákazník stroj tím pádem nevlastní, pronajímá si ho jako auto a platí roční či měsíční poplatek v závislosti na využití stroje. Ve výsledku tak má dobrý pocit z toho, že má vždycky nejnovější a nejlepší model bez velkých investic, a výrobce se pořád drží v oboru, jen s novým obchodním modelem.

2. Prodejem nic nekončí, ale začíná

Zapomeňte na cyklus prodejů a sledujte cyklus, s jakým zákazník nakupuje. Inovace obchodního modelu povedou téměř jistě k nutnosti přizpůsobit provoz. Nejspíše znovuobjevíte hodnotu vašich produktů, způsob fungování a mindsetu organizace. Příkladem může být partnerství s novými subjekty,s univerzitami, technologickými společnostmi nebo dokonce konkurenčními společnostmi za účelem rozšíření pole působnosti. Starý pohled na hodnotový řetězec produktu funguje na předpokladu, že končí ve chvíli, kdy si zákazník vezme váš produkt z regálu. Klíč k úspěchu je pochopení, že okamžik prodeje je začátkem zákaznického hodnotového řetězce. Partnerství s jinými subjekty tomu může napomoct. Provozní vývoj ovšem vyžaduje také kulturní transformaci uvnitř firmy: školení zaměstnanců, lepší podchycení jejich schopností či podpora digitálních řešení jako je práce na dálku.

3. Vsaďte na hybridní IT

Pokud podniknete předchozí kroky, dojdete pravděpodobně k tomu, že vaše starší (nejen) IT infrastruktura už nesplňuje vaše požadavky. Digitální transformace vytváří příležitosti ke konsolidaci, ukládání a analýze dat z různých zdrojů. Hybridní IT prostředí vám pomůže získat přehled o všech těchto nových možnostech a datech. Jedním ze způsobů, jak to mohou společnosti udělat, je standardizace postupně vytvářené infrastruktury nebo vytvoření modulárního systému řešení – třeba sdružit všechny běžné systémy správy do jednoho. Nebo naopak, někdy  místo vývoje jedné robustní aplikace víc pomůže využití tří různých softwarových mikroslužeb.

4. Udělejte z dat hodnotu

Každá interakce, kterou má zákazník s vaším produktem nebo službou, vytváří data. Nesoustřeďte se na pouhý sběr těchto dat. Věnujte se jejich vytěžování. Jedině tak z nich pro sebe a zákazníka získáte nějakou hodnotu. Analýzou těchto dat můžete získat informace, ke kterým byste se jinak nedostali. Klasickým příkladem je podnikání v oblasti spotřebního materiálu do tiskáren. Jak se svět digitalizoval, hrozil tomuto oboru útlum. Jakmile výrobci přišli s inteligentními tiskárnami, které lze monitorovat, zákazníci ochotně souhlasili, že zaplatí za službu, která jim doplní spotřební materiál dříve, než bude vyčerpán. Bylo to současně inovativní řešení pro zákazníky a nový zdroj příjmů pro výrobce tiskáren.

5. Bezpečnost je out, řešte důvěru

Vedle pojmu „bezpečnost“ je klíčová důvěra a důvěryhodnost. V jakémkoliv odvětví přicházejí s momentem sběru dat (jako jsou osobní údaje) také obavy o jejich ochranu. Všechny firmy musí o všech datech rozhodovat způsobem zaměřeným na zákazníka, být v komunikaci vždy proaktivní a transparentní. Důvěryhodnost v nakládání s daty je základ pro všechno výše uvedené. Příklady jsou všude: Uber zná vzorce vašeho cestování; Amazon ví, jak staré máte dítě a co ho baví, a jiná služba zase ví, zda a jakou dietu držíte. Zjistěte si, jaká data pro fungování svého podnikání opravdu potřebujete a kde je hranice toho, co váš zákazník unese.

A konečně: Pracujte aktivně na svojí digitální budoucnosti

Zvažte všechny uvedené vzorce a přiznejte si, který je vhodný pro vaše podnikání, v jakém bodě se dnes nacházíte a kam se chcete posunout. Ono totiž jedno navazuje na druhé, vyžaduje to nové myšlení a ochotu pustit se do nového pojetí. Udělejte z digitální transformace strategický imperativ nad rámec běžných taktik. O svých krocích přemýšlejte vždy s ohledem na zákazníka. Jedině to vám umožní řešit potřeby zákazníka, které on sám ještě ani nepociťuje.


Sledujte nás

Stojí za přečtení

banner