Vzdělávání zaměstnanců je klíčem k úspěšné implementaci AI do firem

Využití umělé inteligence ve firmách je na vzestupu, a kdo chce držet krok, musí sáhnout po solidním vzdělávacím programu pro své zaměstnance. David Křivanec z HPE poodhaluje, jak důležité je začlenit AI do firemní DNA.

Využití umělé inteligence ve firmách je na vzestupu, a kdo chce držet krok, musí sáhnout po solidním vzdělávacím programu pro své zaměstnance. Klíčem k úspěchu je naučit lidi pracovat s AI, aby si technologie rychle našla cestu do všech koutů firmy – od technických oddělení až po HR. David Křivanec z HPE v našem rozhovoru poodhaluje, jak důležité je začlenit AI do firemní DNA a podělil se s námi i o své poznatky z odborné konference České asociace umělé inteligence.

Jaký význam má edukace zaměstnanců v oblasti umělé inteligence a jaké jsou aktuální trendy?

Edukace zaměstnanců je klíčová pro úspěšné zavádění AI ve firmách. Je to především o transformaci mindsetu a přístupu k technologiím nejen v pracovním, ale i soukromém životě. Jedním z trendů je integrace AI do firemní kultury, jak ukazuje příklad firmy Creative Dock. Ukázali, jak AI implementují nejen v technologických odděleních, ale i v HR, marketingu a financích.

Jaké přístupy k AI jsou mezi lidmi nejběžnější?

Existují dva extrémní tábory – ti, co AI odmítají používat a neuvědomují si její potenciál, a ti, kteří se naopak snaží využít AI v každém procesu. Mezi nimi pak stojí většina lidí s neutrálním přístupem, kteří AI využívají nekoncepčně, a to pouze na ojedinělé úkoly. Naším cílem by mělo být edukovat první tábor, odstranit jejich obavy a nejistoty plynoucí z AI a ukázat, jak jim AI může pomoct. Pro druhý tábor je nutné udělat krok zpět, podívat se na to, v čem nám dokáže AI opravdu pomoci a implementovat ji pouze do těch procesů, kde to dává smysl.

Jak by tedy měly firmy přistupovat k integraci AI do svých procesů?

Klíčem je vzdělávání a ukázka konkrétních přínosů AI. Není nutné tlačit na rychlé a všestranné nasazení AI, ale spíše ukazovat, jak může AI zlepšit konkrétní pracovní procesy a postupně měnit firemní kulturu. Firmy by měly poskytovat pravidelná školení a workshopy, které jsou přizpůsobené různým úrovním znalostí zaměstnanců. Je dobré kombinovat teoretickou výuku s praktickými cvičeními, které umožní zaměstnancům AI vyzkoušet na jim blízkých příkladech. Zároveň je důležité se při implementaci AI zaměřit na konkrétní procesy. Cílem by nemělo být vymyslet, jak nechat dělat AI všechnu práci, ale postupně hledat konkrétní úkoly, na které je vhodná. Výsledkem pak bude stav, kdy zaměstnanci mají čas dělat práci s vyšší přidanou hodnotou a AI převezme repetitivní a snadno vymezené úkoly.

Jaké výzvy při tom mohou nastat?

Jednou z hlavních výzev je překonání odporu k technologickým změnám. Mnoho zaměstnanců může cítit strach z toho, že AI ohrozí jejich pracovní místa, nebo mohou být skeptičtí vůči novým technologiím.

Jak mohou firmy efektivně řešit tento odpor?

Klíčem je komunikace a edukace. Je důležité ukázat zaměstnancům, že AI není hrozba, ale nástroj, který může jejich práci ulehčit a zefektivnit. AI je obecně velice těžko uchopitelné a rozsáhlé téma, a proto příklady úspěšné integrace AI do firemních procesů mohou pomoct změnit toto vnímání.

Jaké praktické příklady využití AI ve firmách můžete uvést?

Tak například míněný Creative Dock pořádá interní hackathony, kde týmy z různých oddělení používají AI k efektivnější práci na reálných úkolech, což vede k lepšímu porozumění a přijetí AI mezi zaměstnanci.

Jak vidíte budoucnost práce ve světle rostoucí integrace AI?

Budoucnost práce bude pravděpodobně kombinací lidské kreativity a strojové efektivity. AI otevírá nové možnosti pro personalizaci práce, flexibilitu a zlepšení work-life balance. Zaměstnanci, kteří se adaptují a vzdělávají v oblasti AI, budou mít značnou výhodu na trhu práce. Hlavní etické otázky zahrnují zacházení s daty zaměstnanců, rozhodovací procesy ovlivněné AI a potenciální zkreslení v AI systémech. Je důležité zajistit, aby byly AI systémy transparentní a spravedlivé.


Sledujte nás

Stojí za přečtení

banner