Schopnost zpracovávat informace – na ní je závislý lidský pokrok

Z vystoupení Jana Kameníčka, ředitele českého zastoupení HPE, na konferenci HPE Discover More v Praze

Trendy

Od roku 2000 vzniklo na naší planetě víc inovací, než za posledních 7000 let zmapované historie lidstva. To je výsledek rozvoje internetu – zejména pak webu 2.0, který poprvé v historii umožnil každému z nás komunikovat s globálním dopadem. Inovace jsou pak důsledkem interakce miliard lidí a kolaborace napříč obory a kontinenty. Už se nekomunikuje jednosměrně – od mocných a vlivných k masám, ale napříč všemi spektry společnosti.

Průmyslová revoluce, ve které všichni žijeme a která se dotýká každého z nás, je jen malou podmnožinou velké digitální transformace, která se netýká jen průmyslu, ale všech oblastí našeho života,“ říkal ředitel českého Hewlett Packard Enterprise Jan Kameníček v úvodu svého vystoupení na HPE Discover More.

Průvodními znaky obří digitální transformace je minimálně osm hlavních oblastí – cloudové služby, umělá inteligence, analýza tzv. velkých dat, hyperkonektivita věcí, lidí a strojů, internet věcí, edge computing, pamětí řízená IT architektura a Blockchain. „Všichni se musíme přizpůsobit. Rozvoj klade obrovské nároky na schopnost firem měnit své vlastní procesy. Kdo to neudělá, bude mít dřív nebo později obrovské problémy. To ilustruje i případ cestovní kanceláře Thomas Cook, která nebyla svým rigidním obchodním modelem schopna konkurovat moderním agresivním firmám a službám typu Booking.com nebo Airbnb. Požadavek na změnu se týká ale všech firem a institucí ve všech oborech,“ vyprávěl beznadějně zaplněnému sálu v pražském Cubex Centru.

Zítřek znamená svět, kde je vše propojeno

Jan Kameníček zároveň vše demonstroval na příkladu Hewlett Packard, která se před několika lety musela v rámci flexibility a konkurenceschopnosti rozdělit na dnešní HP Inc. (spotřební zboží jako počítače, myši, tiskárny apod.) a Hewlett Packard Enterprise. „To, co se zvenčí zdálo možná nesrozumitelné, dávalo naprostou vnitřní logiku. Větší fokus na užší produktové portfolio se ukázal jako správný, což potvrzují i ekonomická čísla. Mise Hewlett Packard Enterprise je jasná – zjednodušit život a práci všech lidí na této planetě. Bez výjimky.“, vysvětloval Jan Kameníček.

Expandujeme a kupujeme pro nás strategicky důležité firmy (v poslední době například Cray, Nimble, SimpliVity, BlueData). Naše zaměření na infrastrukturu je opřené o to, že věříme, že svět IT je a bude založen na třech premisách:

Edge centric. To znamená, že vše, co se děje na okraji sítě, kde jsou uživatelé a chytré věci, kde vznikají data, bude ve středu pozornosti IT a přidaná hodnota bude vznikat právě tam. Nebude potřeba posílat vše do datových center a zpět.

Hybridní cloud. Společnosti jsou otevřeny cloudu. Chtějí jeho flexibilitu a zároveň výhody vlastnictví dat on-premise jako je okamžitá a 100% dostupnost. Efektivním využíváním benefitů obou přístupů a volného přesunu dat mezi nimi vzniká hybridní cloud.

Svět je poháněn daty. Data jsou novými aktivy firem a ženou byznys kupředu. Úkolem IT je tato data zpřístupnit a zpracovat co nejrychleji a nejefektivněji.

„Jsou to tři mimořádné výzvy pro všechny, kteří chtějí v divoké době všudypřítomné digitální transformace uspět. Nepodceňte je. A začněte raději dřív než později,“ vyzval přítomné ředitel české pobočky HPE.

Na konferenci HPE Discover More 2019 v Praze zazněly i další velmi podnětné myšlenky. Sledujte ENTERS, ať víte, co čekat od nejbližší budoucnosti nejen ve světě informačních technologií.


Sledujte nás

Stojí za přečtení

banner