Tomáš Louženský: HPE získalo OpsRamp, revoluční nástroj pro správu IT operací!

Díky OpsRamp dokáže HPE poskytnout možnost efektivnějšího monitorování, sledování, automatizaci a správu hybridní IT infrastruktury.

Společnost HPE se spojila s OpsRamp, a získala tak pokročilý nástroj pro IT Operations. Skrze platformu OpsRamp tak HPE dokáže poskytnout možnost efektivnějšího monitorování, sledování, automatizaci a správu hybridní IT infrastruktury. Technologie OpsRamp zároveň posiluje i nabídku HPE GreenLake, která nyní zahrnuje komplexní dohled nad IT infrastrukturou jako službu, zvyšuje její efektivitu a mnohem lépe umožňuje optimalizovat náklady na provoz IT infrastruktury. O tom, co spojení HPE a OpsRamp přineslo, se v našem nejnovějším rozhovoru rozpovídal Tomáš Louženský.

Co tedy znamená příchod OpsRamp do HPE?

Svým způsobem je příchod OpsRamp k HPE určitým návratem ke kořenům. HPE bylo jedním z průkopníků v oblasti IT Operations nástrojů, kdy jsme slavili velký úspěch úspěch s nástrojem HPE OpenView. Tento nástroj byl revolucí v tomto odvětví a s jeho schopnostmi jsme postupem času pomáhali definovat trh ITOps nástrojů. Od té doby se svět IT výrazně změnil a dnes jsou IT prostředí výrazně složitější, často hybridní, a hlavně orientované na byznys. A OpsRamp je přesně ten typ nástroje, který adresuje potřeby moderního, hybridního IT.

Jakými hlavními funkcemi disponuje OpsRamp?

OpsRamp je nástroj, který se zaměřuje na komplexní správu hybridní IT infrastruktury. Umožňuje monitorování, sledování, automatizaci a správu IT infrastruktury i cloudových prostředí. Dnešní IT prostředí není jen o infrastruktuře, ale o aplikacích. OpsRamp nabízí dohled i nad aplikačním prostředím, měření jejich výkonnosti a dostupnosti. Velmi silnou stránkou OpsRampu je i komplexní a efektivní správa logů, alertů a incidentů, kterými bývají obvykle lidé v IT operations zahlcení.

Podporuje OpsRamp nasazení umělé inteligence?

OpsRamp využívá pomoc umělé inteligence při monitorování a analýze hybridního IT prostředí. AI je schopné naučit se běžné chování konkrétního IT prostředí a velmi přesně a rychle upozornit na odchylky. To velmi efektivně pomáhá předvídat potenciální problémy a umožní využít například automatizaci k urychlené reakci. Tento přístup umožňuje zákazníkům minimalizovat odstávky a zvyšuje dostupnost IT služeb.

Co tedy OpsRamp firmám přináší?

Věřím, že pomoc takového nástroje ocení IT jakékoliv velikosti. Nicméně, čím je IT prostředí větší a složitější, stává se pomoc takového nástroje neocenitelná.  Obzvlášť v hybridním či multi-cloud prostředí je obtížné sledovat všechny související systémy a aplikace. OpsRamp umožňuje modelovat servisní mapy, díky kterým lze jednoduše sledovat konkrétní IT služby, a jak ovlivňují provoz a funkčnost celého systému případné incidenty. Eskalační management pak umožní o incidentech informovat a přiřadit řešení problémů těm správným lidem. Velkým přínosem může být i konsolidace více izolovaných IT management nástrojů do OpsRamp platformy. To zvyšuje efektivitu a snižuje čas potřebný na řešení komplexnějších problémů a umožňuje firmám lépe reagovat na potřeby jejich byznysu. OpsRamp platforma navíc nově zákazníkům nabízí pohled na celou infrastrukturu optikou jeho dopadu na životní prostředí.

Umí OpsRamp snížit náklady na provoz firemní IT infrastruktury? Jaký dopad má na zvýšení efektivity provozu pro podniky?

OpsRamp dokáže snížit náklady na IT správu tím, že tam, kde je obvykle v prostředí více samostatných nástrojů, potřebných k dohledu nad konkrétní částí infrastruktury, nasazení OpsRamp zajistí centralizaci a minimalizuje potřebu různých nástrojů. To sebou přináší méně vynaložených investic na software, potřebnou infrastrukturu a vzdělávání, což vede k větší efektivitě a snížení celkových provozních nákladů.

Jak se vyvíjí zájem o OpsRamp v rámci České republiky a globálně?

Globálně má OpsRamp již ustanovenou zákaznickou základnu, s počtem instalací v tisících. V České republice je zájem stále v počáteční fázi, ale snažíme se zvýšit povědomí o tomto nástroji a službách a ukázat, jak mohou přispět k efektivnějšímu a bezpečnějšímu IT prostředí.

Jak OpsRamp spolupracuje s HPE GreenLake?

Pro plnohodnotnou aaS uživatelskou zkušenost chceme všechny výhody platformy OpsRamp nabídnout i našim HPE GreenLake zákazníkům. V současnosti tak poskytujeme přístup do této platformy všem klientům, kteří mají naši službu HPE Complete Care, či si pořídí HPE infrastrukturu ve flexibilním aaS režimu skrze GreenLake Flex. V obou případech mají zákazníci možnost využívat všechny výhody, které jim OpsRamp platforma nabízí. Vše jednoduše dostupné z naší platformy GreenLake Edge-To-Cloud Platform.


Sledujte nás

Stojí za přečtení

banner