O webu

Informace o webu

Provozovatelem internetových stránek www.enters.cz je agentura AETNA, s.r.o., se sídlem Hlinky 162/92, Brno, 603 00, C 13488 vedená u Krajského soudu v Brně, IČ: 49969757, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen “Provozovatel“).

Všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen “Uživatelé”), vyjádří souhlas s těmito pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.enters.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Cookies a kódy třetích stran

„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Provozovatel používá společně se soubory cookies také technologie třetích stran, jako je nástroj FB pixel (společnosti Facebook Inc.) a Adwords (společnosti Google, Inc.), aby mohl přizpůsobovat obsah a cílení pro reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a celkově analyzovat provoz na webu.

K analyzování provozu na webu používá Provozovatel kódy od společnosti Google, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Partner projektu

Partnerem projektu ENTERS.CZ je společnost DNS, a.s. se sídlem Na Strži 65/1702 v Praze 4 – Nuslích.

DNS se zabývá komplexními službami v oblasti IT technologií, na českém trhu úspěšně působí jako distributor s přidanou hodnotou (Value Added Distributor, neboli VAD) již od roku 1997. Služby této společnosti pokrývají kompletní cyklus přípravy a realizace náročných IT projektů, včetně jejich poprodejní podpory a konzultací. Detailnější informace naleznete na stránkách dns.cz.