IT Operations Management – HPE OpsRamp? O to v IT běží!

Ptáme se Tomáše Kubáta z HPE na jeho hlavní postřehy týkající se této platformy a co tuto platformu dělá skutečně tak zajímavou.

HPE v minulém roce rozšířila své portfolio o platformu OpsRamp. Akvizice takto pokročilého nástroje pro správu IT operací znamená pro HPE nejen rozšíření nabídky, ale umožní konečným uživatelům IT dostávat stabilnější a kvalitnější služby. HPE OpsRamp jsme nedávno představili zde, HPE získalo OpsRamp. Dnes se ptáme Tomáše Kubáta z HPE na jeho hlavní postřehy týkající se této platformy a co tuto platformu dělá skutečně tak zajímavou. 

„V tomto případě mě upoutává jasná a jednoduchá linka mezi businessovou potřebou a pokročilým řešením, které ji naplňuje ve zcela vyšší kvalitě než kdy předtím. Dává to velmi dobrý smysl,“ říká Tomáš Kubát.

Podle něj každá firma miluje svůj businessový růst a profitabilitu a hledá všechny způsoby, jak toho dosáhnout. Mezi tyto způsoby patří i zvyšování provozní efektivnosti a dále též zvyšování spokojenosti zákazníků. „Těch vnějších zákazníků, aby měli vůli dělat s firmou business, i těch vnitřních zákazníků, aby byli efektivní v práci. A to je vše velmi závislé na IT,” pokračuje Kubát.

Proto z provozního pohledu každá firma nutně chce, aby její IT fungovalo právě tak, jak bylo naprojektováno, a to jak z pohledu funkčnosti, tak i dostupnosti služby (SLA). To není nic nového. K tomu firmy používají řadu nástrojů (často více různých současně) k monitorování IT. Prostředí se ale mění – firmy rostou a často svá IT modernizují. Jejich zařízení tedy začalo být více hybridní, kombinující veřejný cloud a on-prem. Mnoho firem se navíc rozděluje a spojuje a spolu s nimi i jejich IT, aplikace i infrastruktura. Ty jsou zpravidla od různých výrobců a potřebují se rozvíjet. Tlak na podporu businessu ze strany IT se tím zvyšuje, přitom rozpočty jsou zpravidla pod větším tlakem než dříve.

“Trpět může nejen firma, která má málo nebo nevyhovující, či zastaralé nástroje pro IT Operations Management, ale paradoxně i firma, která byla „pilná“ a má mnoho nástrojů, které informačně zahlcují provozní oddělení, které má na starosti IT správu, množstvím dílčích provozních informací, které člověk není schopen vyhodnocovat,” upozorňuje Tomáš Kubát.

“Firmy mohou mít pocit, že ambice růstu jejich IT nezvládne, že dostatečně nevidí, co se v jejich IT děje na úrovni celé služby, že místo předcházení problémů se tyto řeší až poté, co nastaly, že je nedostatečná automatizace a že to vše vede ke zvýšeným nákladům. A to firmy potřebují vyřešit. Tato business potřeba firem skvěle odpovídá tomu, v čem je HPE OpsRamp velmi dobrý,” pokračuje Kubát.

HPE OpsRamp se nenasazuje naslepo, ale poté, co se ujasní, jakých problémů má firma zbavit – ty dostanou prioritu – je dobré začít s „quick win“ fází. Tou často je „Hybrid Discovery & Observability“, tj. umožnění sledovat z jednoho místa celé IT v kontextu a vidět jeho zdraví. Dále systém dovede zajišťovat Event & Incident Management, je schopen redukovat dílčí systémové informace (korelovat informace, detekovat anomálie atd.) a předávat člověku smysluplné informace pro přijímání rozhodnutí. HPE OpsRamp umožňuje inteligentní automatizaci. Systém je podporován umělou inteligencí, která mj. napomáhá proaktivnímu řešení prediktivních problémů dříve, než se změní na skutečné problémy, které by se musely řešit reaktivně. HPE OpsRamp může vytvořit celkovou servisní mapu, ze které je patrné, jak (aplikační) služba pro uživatele IT je závislá na kterých dalších dílčích službách a systémech IT.

HPE OpsRamp představuje funkční bohatost IT Operations Managementu podporovanou AI. To však neznamená, že je vždy nutné na začátku implementovat všechny funkce. „Nasazuje se jen to, co pomůže businessu. Začít lze i v malém. Stávající dílčí monitorovací systémy se mohou ponechat a integrovat, dává-li to smysl, nebo naopak je lze nahradit. Volba všech těchto implementačních nastavení je předmětem iniciálního zanalyzování stavu a definování business hodnoty, které má být dosaženo,” uzavírá Tomáš Kubát.


Sledujte nás

Stojí za přečtení

banner