3 zásadní trendy v IT

Kontejnerizace aplikací, umělá inteligence či práce s daty s využitím superpočítačů – trendy, které hýbou IT světem

Na současné IT dopadá řada externích vlivů, které zásadním způsobem ovlivňují jeho současnou podobu. Jan Kameníček, generální ředitel HPE v Česku, identifikoval tři nejdůležitější (a vzájemně propojené) trendy, které o sobě už v současnosti dávají silně vědět. Proč by měly firmy okamžitě přejít na kontejnerové aplikace, jaké posuny slibuje umělá inteligence a jak se proměňuje práce s daty, se dozvíte v nejnovějším článku.

Kontejnerizace usnadňuje testování, běh i update aplikací

„Jeden z nejvýznamnějších trendů v IT, který probíhá u všech velkých hráčů už nyní, je bezpochyby změna způsobu, jakým se píší, provozují a nasazují aplikace,“ vysvětluje Jan Kameníček. Tento trend by se dal obecně označit jako kontejnerizace a s ní spojená proměna kultury a procesních schémat ve firmě.

„Kontejnerizace umožňuje velmi rychlé nasazování aplikací, testování jednotlivých částí nebo jejich updaty klidně i na denní bázi bez nutnosti odstávek systému, což ve starém modelu nebylo možné,“ popisuje výhody Kameníček. Doprogramování jakékoliv změny v dřívějších aplikacích vyžadovalo velmi opatrné zásahy do složitého kódu, komplexní testování celého systému a komplikované nasazení „aplikačního monstra“ do zastaveného provozu. Dnes to ale funguje jinak.

Jan Kameníček: Změna způsobu, jakým se píší, provozují a nasazují aplikace. To je kontejnerizace.

Díky kontejnerizaci aplikací lze dnes vyjmout a upravit konkrétní část aplikace bez toho, aby byl provoz firmy nějak ohrožen. I proto dnes všechny větší firmy převádějí alespoň část svého provozu do kontejnerové platformy. Ideální je dnes mít souběh původních „legacy“ aplikací s těmi novými, protože ne všechny aplikace dnes dává smysl provozovat ve formě kontejnerů.

Umělá inteligence dnes předvádí zlomek toho, co umí

„ChatGPT nedávno i široké veřejnosti naznačil, jaké možnosti v sobě skrývá umělá inteligence a jak dokáže poměrně brilantně pomáhat v různých oborech. A to je teprve začátek. Jde jen o jakousi testovací ‚ochutnávku‘ širokých možností AI. Až díky medializaci projektu OpenAI lidé pochopili, že bude umělá inteligence zefektivňovat, nebo dokonce nahrazovat některé lidské činnosti,“ popisuje se zaujetím Jan Kameníček.

Umělá inteligence se navíc neustále zdokonaluje a učí každým novým dotazem od každého ze svých uživatelů. V kombinaci s informacemi získanými z otevřeného internetu nebude trvat dlouho, než bude její činnost v mnoha oborech téměř dokonalá. Ale jedna z jejích slabin je například značný výpočetní výkon, který ke svému provozu potřebuje. A zde se promítá další dílčí trend, kterým je nástup superpočítačů.

Práce s daty bude základem všeho

Se superpočítači a umělou inteligencí jde ruku v ruce i stále větší důraz na efektivní práci s daty, bez které se žádná velká firma v současnosti neobejde. „Donedávna jsme s daty pracovali primárně v databázích,“ popisuje Kameníček. „Vzali jsme data, strukturovaně jsme je dali do vybraného formátu a poté jsme v nich ručně nebo poloautomatizovaně hledali nějaké vzorce podle klíče, který jsme si zrovna vybrali. Většina firem však nebyla schopná tato data využívat efektivně a operativně se podle nich v reálném čase zařídit.“

Predikce, sledování trendů a optimalizace jsou úkony, se kterými si umělá inteligence superpočítačů pracující s daty poradí lépe a rychleji než lidský mozek.

Existují však i „světlé výjimky“, které byly schopné využívat umělou inteligenci už dříve a prakticky si na ní založily svůj byznys. Jako příklad takové společnosti Jan Kameníček uvádí Amazon, který dokáže poměrně přesně předpokládat, jak se v dané části světa v souvislosti na řadě externích podnětů mění poptávka po konkrétních produktech.

„Tento trend čím dál víc prostupuje celou společností a správně využívat data umí čím dál víc firem. HPE se tomuto trendu snaží jít naproti stavbou extrémně výkonných superpočítačů pro zpracování dat. V minulém roce jsme postavili první exascale počítač, který zvládne 1018 Floating-point operací za vteřinu. Kdyby všichni lidé na planetě dělali jednu transakci za sekundu, stihnou za šest let to, co tahle mašina provede šedesátkrát do minuty. To je obrovská výpočetní síla. Predikce, sledování trendů a optimalizace jsou úkony, se kterými si umělá inteligence superpočítačů pracující s daty poradí lépe a rychleji než lidský mozek,“ uzavírá Jan Kameníček.


Sledujte nás

Stojí za přečtení

banner