Jak bude vypadat „new normal“? Prim bude hrát digitální transformace

Antonio Neri (CEO Hewlett Packard Enterprise) o aktuálním významu digitální transformace

Trendy

V IT branži prakticky neexistuje skloňovanější termín. Digitální transformace. Jak využít technologie k tomu, aby změnily nebo znovu vytvořily firemní procesy a kulturu? Jak do byznysu implementovat bez zdržení aktuální zákaznické zkušenosti? Jak co nejpružněji reagovat na trendy a rychle se měnicí obchodní i tržní podmínky? Nebo konečně – jak přetransformovat tradiční byznys do digitálního věku? To jsou otázky, na které by měla digitální transformace odpovědět. A jež jsou před ní pokládány už několik let. Jenže události letošního roku dodaly potřebě všechno transformovat a digitalizovat ještě zcela nové „grády“.

I právě proto přichází právě teď na trh cloudové a softwarové služby „nové generace“, které už stojí na principech umělé inteligence a strojového učení. Pomohou zákazníkům získat nepřetržitý přístup k podnikovým datům, urychlit tempo inovací a překonávat výzvy, kterým čelí při modernizaci aplikací a samotné digitální transformaci. Právě ona má být tou, kdo nastaví tzv. nový normál.

Všechno bude data-driven

O důležitosti dat je zbytečné mluvit. Jenže dosud neexistovalo v praxi tolik nástrojů, které by je dokázaly skutečně vhodně vytěžit, zanalyzovat a v reálném čase znovu aplikovat do praxe. To se má s novým typem architektury změnit. A jednou z vlajkových lodí by měla být také nově představená platforma HPE Ezmeral, kterou odhalil CEO společnosti Hewlett Packard Enterprise Antonio Neri na konci června při očekávané konference Discover Virtual Experience.

V čem tkví unikátnost řešení HPE Ezmeral? Především v tom, že má dokonale reflektovat nejasnou a neodhadnutelnou budoucnost. „Potřeba digitálně transformovat skočila o řád,“ prohlásil na červnové konferenci Antonio Neri. „Firmy, které stihly podstatnou část svých operací transformovat ještě před pandemií, se ukázaly jako odolnější a připravenější, což mi potvrdila většina byznys leaderů, s nimiž jsem v posledních měsících mluvil,“ doplnil třiapadesátiletý šéf jedné z nejvýznamnějších IT společností současnosti.

Svět vstoupil do další fáze cloud computingu. Firmy vyžadují přístup, který jim umožní inovovat jejich aplikace a modernizovat zpracování IT úloh, včetně možnosti využít výpočetní výkon pro zpracování dat na okraji sítě. Poskytnutím konzistentní cloudové služby kdekoliv, navíc prostřednictvím HPE GreenLake a softwaru navrženého pro urychlení této transformace, má společnost HPE jedinečnou pozici a může pomoci zákazníkům využít naplno jejich data, ať už jsou kdekoliv,“ dodal Antonio Neri.

Datově řízený přístup (data-driven) už tak má ve svém DNA zakódováno i nově představené portfolio HPE Ezmeral. Právě to běží na bázi kontejnerů a Kubernetes clusterů umožňující vývojářům snadno škálovat veškeré aplikace a zachovávat bezvýpadkový update při nasazování nových verzí. Díky tomu lze výrazně jednodušeji spravovat aplikace pomocí umělé inteligence. Ta pak dává okamžitou zpětnou vazbu z reálného stavu softwaru i byznysu jako takového. Všechno je přitom bezpečnější, intuitivnější a s výrazně nižším náklady.

Zavázali jsme se, že budeme poskytovat pestré portfolio služeb, jenž umožní modernizovat veškeré aplikace a automatizovat všechny operace z jednotlivých zařízení i z cloudu jako takového. Dnes je výsledek tady a HPE Ezmeral tyto nároky splňuje,“ uzavírá Antonio Neri.


Sledujte nás

Stojí za přečtení

banner